ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बालिका तथा समावेशी शिक्षा संचालन गठन तथा परिचालन कार्यविधि २०८० ८०/८१ 01/23/2024 - 15:34 PDF icon बालिका तथा समावेशी शिक्षा संचालन गठन तथा परिचालन कार्यविधि २०८०.pdf
गाउँपालिका स्तरीय मानसिक स्वास्थ्य तथा मानोसामाजिक नीति २०८० ८०/८१ 01/23/2024 - 15:31 PDF icon गाउँपालिका स्तरीय मानसिक स्वास्थ्य तथा मानोसामाजिक नीति २०८० .pdf
गाउँपालिका स्तरीय बाल अधिकार संरक्षण तथा सम्बंर्धन सम्बन्धि कार्यविधि २०८० ८०/८१ 01/23/2024 - 15:24 PDF icon गाउँपालिका स्तरीय बाल अधिकार संरक्षण तथा सम्बंर्धन सम्बन्धि कार्यविधि २०८०_compressed.pdf
अपांगता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र वितरण कार्यविधि २०८० ८०/८१ 01/23/2024 - 15:10 PDF icon अपांगता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र वितरण कार्यविधि २०८०.pdf
एकिकृत प्रारम्भिक बालबिकाश कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०८० ८०/८१ 01/23/2024 - 15:08 PDF icon एकिकृत प्रारम्भिक बालबिकाश कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०८०.pdf
एम्बुलेन्स सेवा संचालन निर्देशिका २०८० ८०/८१ 01/23/2024 - 15:05 PDF icon एम्बुलेन्स सेवा संचालन निर्देशिका २०८०(1).pdf
वाल संरक्षाण कार्यविधी २०८० ८०/८१ 12/06/2023 - 11:02 PDF icon वाल संरक्षाण कार्यविधी २०८० धनौजी गा.पा..pdf
मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक निती २०८० ८०/८१ 12/06/2023 - 10:59 PDF icon मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक निती २०८०_धनौजी गाउँपालिका.pdf
आर्थिक ऐन २०८०-०८१ ८०/८१ 09/19/2023 - 11:37 PDF icon आर्थिक ऐन २०८०-०८१.pdf
धनौजी गाउँपालिका सेवा एन २०७८ ७८/७९ 08/07/2022 - 16:11 PDF icon धनौजी गाउँपालिका सेवा एन २०७८ .pdf, PDF icon एन ,नियमावली.pdf

Pages