सूचना तथा समाचार

दोस्रो गाउ सभा समारोह

आज मिति २०७५ /०३/२४ गते धनौजी गाउपालिका को आ.व. २०७५/०७६ दोस्रो गाउ सभा समारोह का एक झलक |

आज मिति २०७५/०३/१२ गते को दोस्रो गाउसभाको लागि बसेको बैठक का एक झलक |

दोस्रो गाउसभा को लागि बसेको बैठकमा उपस्थित जन प्रतिनिधि तथा पदाधिकारी गाउपालिका अध्यक्ष् ज्यु श्री बद्री नारायण सिंह , उपाध्यक्ष श्री राम वती मण्डल, वडा न. १ का वडा अध्यक्ष श्री श्याम किशोर साह, वडा न. २. का वडा अध्यक्ष श्री राज कुमार साह , वडा न. ३ का वडा अध्य्क्ष श्री राम दुलर मण्डल , वडा न.

Pages