धनौजी गाउँपालिका नब निर्बाचित आदरणीय अध्यक्ष श्री राज कुमार साह, उपाध्यक्ष श्री रामबती देवी मण्डल ज्युले पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ । कार्यकाल सफल रहोस ।