आ.व. २०८०/०८१ को दशैँ गाउँ सभा अधिवेशन सर्व सम्मति दुव्रा सम्पन्नका केहि दृश्यहरु |

आर्थिक वर्ष: