७७/७८

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत प्राबिधिक सहायक करारमा पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना |

श्रम , रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय ( प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ) अन्तर्गत प्राबिधिक सहायक करारमा पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना |

Pages